İmranlıSivas ilinin bir ilçesidir. İç Anadolu bölgesinin en doğusunda yer alır. İmranlı.İl merkezine 104 km uzaklıktadır. İlçenin yüzölçümü 1.229 km2 ve denizden yüksekliği 1650 metredir. İmranlı, doğusunda Erzincan iline bağli Refahiye ve İliç ilçeleriyle, güneyinde Divriği, batısında Zara ve kuzeyinde ise Suşehri ve Akıncılar ilçeleriyle komşudur. 102 köyü ve 38 mezrası vardır.

İmranlı ve çevresinin, tarihi süreç içerisinde Hitit, Pers, İskender, Roma ve Bizans imparatorluklarının hakimiyeti altında kaldığı bilinmektedir. Yine tarihi kaynaklarda bölgenin zaman zaman Müslüman Arapların eline geçtiği ve Malazgirt Savaşı sonrasında da Bizanslılar ile yapılan anlaşma gereğince Kızılırmak yayının dışında kalan yerlerin doğusu ile beraber bu bölgenin Türk idaresi altına girdiği kaydedilmektedir. İmranlı ve çevresinde 1075 yılında Danişmentliler, 1174 yılında Selçuklular, 1243 Köse Dağı Savaşı'ndan sonra Moğollar 1340’lı yıllarda Eretna Beyliği, 1381-1398 yılları arasında Kadı Burhaneddin ve daha sonra da Osmanlılar hüküm sürmüştür. Yıllardır farklı kültürlerin kardeşçe bir arada yaşadıkları bir bölge olan İmranlı ilçesinin ilk defa kimler tarafından ve ne zaman kurulduğu bilinmemekle beraber bölgenin canlılığı "93 Harbi" olarak bilinen 1876 Osmanlı-Rus Savaşı'yla artmıştır. İmranlı geçmişinde çok yoğun bir orman dokusuna sahip olmasıyla bilinir. Bu sebepten devrinin önemli bir yerleşim yeri olan Zara’nın doğusunda kalan bu yörede dikkate değer bir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Batılı araştırmacı Sinclair 1372 yılında Zara’nın doğusundaki bugünkü İmranlı civarının aşırı derecede ormanlaşmış olduğunu ve belki de bu yüzden çok az sayıda seyyahın Zara’nın doğusunda şimdiki karayolu istikametinde seyahat ettiğini ileri sürmektedir. İmranlı ve civarında önemli herhangi bir kentin olmaması ve bölgenin aşırı ormanlık olması gibi sebeplerden dolayı, 17. yüzyılda yaşamış olan Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi dahi Sivas’tan Erzincan’a ve Erzurum’a Zara ve Suşehri üzerinden seyahat etmiştir. Bu tespit bazı Sivas Salnameleri (Yıllık) tarafından da desteklenmektedir. Hicri 1308 (1890 – 1891) tarihli Sivas Salnamesi’ne göre de Zara kazasının Abaş ve Çit nahiyelerinde görkemli bir orman bulunmaktadır.

İlçe, il geneline göre dağlık bir yapıya sahiptir. Arazi genellikle bozkır olup, tepelerden oluşmaktadır. Tarıma elverişli alan 12.700 hektar olup, toplam orman alanı ise 4635 hektardır.Dağlar kuzey ve güneyden Kızılırmak Vadisine doğru eğimli bir şekilde alçalırlar. İmranlı´nın kuzey tarafını,Sivas ilin en önemli dağları olan Köse Dağları´nın doğu uçları kaplar. İlçenin kuzeydoğusunda bulunan Kızıldağ 3.025 metre yüksekliği ile hem Sivas ilinin en yüksek dağı, hem İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi´nin kesiştikleri yerdir, hem de yurdumuzun en uzun akarsuyu olan Kızılırmak´ın doğduğu yerdir. İlçenin güneyi ise Divriği´nin dağ silsilesi ile karşılaşır. Burada ise Çengelli Dağı (2596m) önemli bir yer işgal eder.

 

MAHALLE VE KÖYLERİMİZ

 • Akkaya
 • Aksu
 • Akçakale
 • Alacahacı
 • Altınca
 • Ardıçalan
 • Arık
 • Atlıca
 • Avşar
 • Aydoğan
 • Aydın
 • Aşağıboğaz
 • Aşağıçulha
 • Aşağışeyhli
 • Bahadun
 • Bahtiyar
 • Bardaklı
 • Bağyazı
 • Başlıca
 • Becek
 • Beğendik
 • Borular
 • Boğanak
 • Boğazören
 • Bulgurluk
 • Celaldamı
 • Cerit
 • Çalıyurt
 • Çandır
 • Çukuryurt
 • Darıseki
 • Dağyurdu
 • Delice
 • Demirtaş
 • Dereköy
 • Doğançal
 • Ekincik
 • Erdemşah

 

 • Eskidere
 • Eskikapumahmut
 • Eskikeşlik
 • Gelintarla
 • Gökdere
 • Gökçebel
 • Görünmezkale
 • Güven
 • K.söğütlü
 • Kabaktepeler
 • Kapukaya
 • Kapumahmut
 • Karaboğaz
 • Karacahisar
 • Karacaören
 • Karahüseyin
 • Karapınar
 • Karataş
 • Karaçayır
 • Karlık
 • Kasaplar
 • Kavalcık
 • Kemreli
 • Kerimoğlu
 • Kevenli
 • Koruköy
 • Koyunkaya
 • Koçgediği
 • Kuzköy
 • Körabbas
 • Kılıçköy
 • Kılıçlar
 • Kızılmezra
 • Kızıltepe
 • Madenköy
 • Ortakdaracık
 • Ortaköy
 • Piredede

 • Refik
 • S.gelenli
 • Sandal
 • Sinek
 • Süvariler
 • Taşdelen
 • Taşlıca
 • Toklucak
 • Topallar
 • Toptaş
 • Tuzözü
 • Türkkeşlik
 • Türkyenice
 • Uyanık
 • Uzuntemür
 • Yakayeri
 • Yapraklıpınar
 • Yaylacık
 • Yazıkavak
 • Yazılı
 • Yenikent
 • Yeniköy
 • Yoncabayırı
 • Yukarıboğaz
 • Yukarıçulha
 • Yünören

 

 

İMRANLI'DA EKONOMİ

İlçemizin yüzölçümü toplam l229 Km2 olup, toplam orman alanı 6563 Hektardır. İlçe yüzölçümünün 1/3’nü çayır ve meralar oluşturmaktadır. İlçenin dağlık ve engebeli oluşu ekim alanlarını daraltmıştır. Arazi durumunu oran olarak belirtmek istersek, ovalık arazi %5’ini, yaylalık arazi %20 sini, dağlık arazi %40’ını, dalgalı arazi ise %35’ini kapsamaktadır. Tarıma elverişli arazi miktarı l1.447 Hektar olup, daha çok buğday, arpa, çayır ve mera bitkilerinin ekimi yapılmaktadır. İlçe merkezinde ve köylerinde bugüne kadar hakim olan ekonomik uğraş tarım, hayvancılık ve arıcılıktır. İlçenin yüksek rakımlı; yazları kısa, kışların uzun olması nedeniyle ekonomik hayatta gelişme pek sağlanmamıştır. Bu nedenle geçim kaynağı olarak hayvancılık tercih edilmiştir. İlçemizde belgeli arıcılık konusunda kurslar düzenlenmiş ve belgeleri verilmiştir. İlçe düzeyinde gözle görülür arıcı grubuna rastlamak mümkündür. İlçemizde bu mesleğe gün geçtikçe ilgi artmaktadır. Bu amaçla 1990 yılı içerisinde bir kooperatif de kurulmuştur ancak faal durumda değildir.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN

ARILI KOVAN

7.500

3.500

19.000

 

 

 

 

Tablo: Hayvan Mevcutları İlçemizin sanayi tesisleri ve bu amaçlı ticarethane bulunmamaktadır. Ancak birkaç kişinin çalıştığı küçük atölyeler vardır. Halkın büyük bir bölümü iş imkânlarının azlığı nedeniyle geçim sıkıntısı çekmekte ve bu yüzden başka illere iş bulmak gayesi ile gitmektedir. İlçe halkının bir an evvel işsizlikten kurtularak uzun vadede üretime yönelmesi için girişim ve müteşebbislerde bulunulması çok yerinde olacaktır.İlçemiz sınırlarından doğan ve ilçe merkezinden geçmekte olan Kızılırmak nehrinden ise sulama amaçlı olarak istifade edilmektedir

 

İMRANLI'DA SAĞLIK

İlçemize yeni yapılan 50 Yatak kapasiteli Devlet Hastanesi binasına Sivas İl Sağlık Müdürlüğünün 01.11.2005 tarih ve 7010–1059 sayılı yazısına istinaden, Sağlık Merkezi olarak 17.11.2005 tarihinde Devlet Hastanesi binasına taşınılmış olup, yine Sivas İl Sağlık Müdürlüğünün 22.12.2005 tarih ve 7010–1278 sayılı yazısına istinaden Devlet Hastanesi statüsüne geçmiştir. Hastanemizde 6 Doktor, 5 Hemşire, 5 Ebe, 3 sağlık memuru, 2 tıbbi sekreter, 2 laboratuar teknisyeni, 2 röntgen teknisyeni, 1 çevre sağlık teknisyeni 1 V.H.K.İ. 1 memur, 2 A.T.T. 5 hizmetli, 3 şoför olmak üzere toplam 37 personel ile İmranlı Halkının hizmetindedir.

İMRANLI'DA SOSYAL YAPI

İlçe merkezindeki konutların tümü betonarme olup, kıyıda köşede tek tük toprak damlı yerler mevcuttur. Bunlarda zamanla yıkılarak betonarme ve saç yapılmaktadır. Son yıllarda hızlı gelişme ile birlikte modern evler yapılmaya başlanmıştır. Ancak dışarıdan gelen memurlar konut bulmakta güçlük çekmektedir. Toplu ya da sosyal konutlar yapıldığı takdirde bu ihtiyaç giderilmiş olacaktır. Bununla birlikte köylerimizin çoğunda modern evler yapılmaya başlanmıştır.İlçede mevcut eğlence yerleri yoktur. Halkın büyük çoğunluğu zamanını kahvehanelerde geçirmektedir. Bir çok vatandaşın yurtdışında ve İlçe dışında bulunması, İlçe halkının sosyal yaşantısında bazı değişiklikler meydana getirmektedir. Bölgemiz tabii yönden güzelliği, suyu ve havası ile bir dinlenme yeri niteliğindedir.İlçemizde hiç bir sanayi kuruluşu, fabrika ve buna benzer tesis bulunmamaktadır. İlçe halkının büyük çoğunluğu iş bulmak için başka şehirlere  ve yurtdışına gitmektedir. Halen yurtdışında çalışan işçi sayımız 4.000 civarındadır. Sosyal aktivite olarak birkaç tiyatro gösterimi yapılmakta, sportif ve diğer etkinlikler sayesinde sosyal yaşantıya canlılık kazandırılmaktadır.

İMRANLI'DA EĞİTİM

Eğitimde Mevcut Durum

   

Anasınıfı

İlköğretim

Lise

Toplam

 

Okul Sayısı

 

8

1

9

2005-2006

Derslik Sayısı

2

52

9

63

 

Öğrenci Sayısı

16

963

178

1157

 

Öğretmen Sayısı

1

55

15

71

İlçemiz 1948 yılından önce Zara ilçesine bağlı bir bucak merkezi iken; eğitim, ilçe merkezinde 1 köylerde ise 8 olmak üzere toplam 9 ilkokulda yapılmıştır. Eğitim ve öğretimin bu seviyede düşük olması halkı olumsuz yönde etkilemiş ve bu dönemde kültürel faaliyetler zayıf kalmıştır. İlçe olduktan sonra eğitim ve kültür hizmetleri de buna paralel olarak artmıştır. Halen İlçe merkezinde 5, köylerde ise 4 olmak üzere toplam 8 ilköğretim okulu (bir tanesi Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’dur) bulunmaktadır. İlçemizde 1 adet lise vardır. .

Şuanda İlçemiz Karşıyaka mahallesine yapılmakta olan Çok programlı Lise inşaatı Son aşamalarına gelmiş %90’lık bölümü tamamlanmıştır. 2007–2008 Eğitim öğretim yılı sonunda faaliyete başlayacak ve eğitim yeni binada devam edecektir. İlçede herhangi bir yüksek okul bulunmamaktadır. İlçe nüfusuna göre yüksek öğrenim yapanların sayısı  %10 dur. Bu itibarla ilçede meslek lisesi ve benzeri okullardan mezunlar arttıkça öğrenim oranı bu nispette yükselecek ve kültür seviyesinde gözle görülür bir artış meydana gelecektir.  İlçe merkezinde kurulmuş bulunan halk kütüphanesi eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu güne kadar başta Halk Eğitim bünyesinde açılmış bulunan bir çok kurs ve konferans sayesinde halkın %92 si  okur-yazar duruma gelmiştir. Folklor çalışmaları sadece okulların kendi bünyelerinde yapılmaktadır. Çeşitli bayram, kutlama ve anma günlerinde ilçe halkı tarafından folklorumuzdan örnekler sunulmaktadır. Bunun dışında bu amaçla kurulan herhangi bir kuruluş yoktur.