Duyuru > İMRANLI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İMRANLI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU


İMRANLI  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI

           HİZMET  STANDARTLARI  TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Yapı Kullanım izin Belgesi

1-Toprak vizesi,

2-Temel vizesi,

3-Isı yalıtım vizesi,

4-Kanal vizesi,

5-Demir vizesi,

6-Emlak alım vergisi ilişik kesme belgesi,

7-Cins değişikliği yazısı,

8-13* 18 ebadında ön ve arka cephelerden 2 şer adet fotoğraf,

9-Çevre düzeni vizesi/ ağaç ücreti,

10-Asansör ruhsatı, (projede asansör varsa)

11-işgaliye borcu olmadığına dair yazı,

12-Kazan TSE  belgesi (merkezi sistem ısıtmalarda)

13-Doğalgaz tesisatlarının EGO’dan kontrolü,

14-Sığınak raporu,

15-iş bitirme tutanağı,

16-İmranlı Belediyesinden Yangın Yönetmeliğine uygunluk yazısı,

17- Telefon ankastre vizesi,

18- İskan dilekçesi,

19- Harçlar ve ücretler,

20- SSK’dan ilişiksizlik belgesi.

21- İmranlı Belediyesinden Numarataj yazısı,

22- Mal Sahipleri taahhütnamesi

15 GÜN

2

Çap

1-Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu

3 GÜN

3

Kuşat Ruhsat işleri

1-Kimlik fotokopisi,

2-ÇTV kaydı,

3-Maliye Vergi levhası fotokopisi,

4-Esnaf sicil ticaret oda veya Sanayi Oda Kaydı,

5-Ticaret Sicil Gazetesi imza sirküsü,

6-Motor beyannamesi, (işyerinde motor çalıştıracaksa)

7-İtfaiye raporu,

8-Kira kontratı fotokopisi,

9- 1 adet fotoğraf

10- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi,

11- Ustalık Belgesi

 

12- Vergi levhası fotokopisi

10-Sağlık raporu

4 GÜN

4

Cenaze, Defin

1- Doktor Raporu,

2- Nüfus kaydı,

3- Ölüm Belgesi.

1 GÜN

5

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

1- Dilekçe

2- Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

3-  Askerlik durum belgesi.

2 GÜN

6

Nikâh işlemleri

1- Nüfus cüzdanı,

2- Nüfus kayıt örneği,

3- Evlenme beyannamesi,

4- Sağlık Raporu,

5- İzin Belgesi.

6-Fotoğraf

1 GÜN

7

Yaz spor okulları

Yok

---

8

İhale işlemleri

1- Nüfus cüzdanı,

3- Geçici Teminat Belgesi    

4-  Sözleşme

1 GÜN

9

Gelir tahsili işlemleri

1- İhbarname (bildirim)

2- fatura

3- resmi yazı

 

1 GÜN

10

Giderlerin ödenmesi

1- Onay belgesi

2- Fatura veya harcama pusulası

3- Piyasa Araştırma Tutanakları       4-   Teklif mektupları

1 GÜN

11

Ölçü ve ayar işleri

1- Dilekçe

2- Ölçü ayar için alınacak Terazi beyannamesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  GÜN

12

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1- Sabıka Kaydı       2-  dilekçe,    

3- T.C. Kimlik No   5-  1 adet fotoğraf,    6- Tapu Fotokopisi,  7- Ustalık Belgesi

8-  Kira Kontratosu,    9- Vergi levhası,     10- Sağlık Raporu,   11- Fenni tutanak  12-Oda sicil kayıt sureti ,13- Yapı Kullanma izin belgesi ,14- Mesleki faaliyet belgesi

2 GÜN

13

Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi

Yok

---

14

Gıda Sicil Belgesi

Yok

---

         

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.  15.09.2017

 

İlk Müracaat Yeri:                                                                       İkinci Müracaat Yeri:

İsim           :       Gamze DEMİR                                                  İsim           :    Pehlül  İŞLEYEN

Unvan        :       Sözleşmeli Tekn.Pers.                                       Unvan        :    Belediye Başkanı

Adres         :       İmranlı Belediyesi                                             Adres         :    İmranlı Belediye Başkanlığı

Tel             :       0 346 8612007                                                Tel             :    0 346 8612007

Faks           :       0 346 8612633                                                Faks          :    0 346 8612633

E-Posta      :                                                                             E-Posta      :