Üretken Belediyecilik

Bütüncül Yaklaşım, Birlikte Yönetim

Imranli Belediyesine Hos geldiniz...

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

1- İHALE KONUSU

İmranlı Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih ve 06 nolu kararına göre aşağıda cinsi ve modelleri yazılı araç parkında bulunan bir kısmı faal durumdaki araçlarımız 2886 sayılı Devlet İhale Konunu'nun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile ihalesi yapılmak suretiyle satılacaktır

2- İhale İmranlı Belediyesi hizmet binasında, 16.03.2015 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00 'de ihale komisyonu olan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3-İHALE MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR,

Modeli               Markası                                  Plakası                   Muhammen Bedeli       Geçici Teminat

1985                 AS600 Damperli Kamyon           58 DF 339              6.000,00 TL                180,00 TL

1985                Caterpillar 120 G Grayder            58 001                   80.000,00-TL                2.400,00-TL

b-Geçice veya kesin teminat olarak kabul edilen değerler, tedavülde olan Türk parası ve Bankalarca verilecek olan teminat mektubu ve hazine bonosu.

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

a) Geçice Teminat makbuzu

b) Özel Kişiler için ikametgah ilmuhaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

c) Tüzel kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti, esnaf sicil belgesi vb.

d) Özel Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı nüfus kayıt örneği

f) Özel kişinin kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve büyük ortağının nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge(Belediye Başkanlığından)

5-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

a- 4. maddedeki istenilen belgeleri eksik getirenler

b- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

c-Daha önce belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ve bozularak kesin teminatı irat(gelir) kaydolunur.

d- 2886 Sayılı Yasanın 6. maddesinde belirtilen şahıslar ile 1. derece yakınları ihaleye katılamazlar

Bu yasağa uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

6-VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

İhale bedeli KDV dahil olup, Yasal Mevzuattan kaynaklanabilecek diğer tüm vergiler ile söz konusu aracın devrinden oluşacak vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderlerin tamamı ihaleyi alan kişi tarafından ödenir.

7-ÖDEME ŞEKLİ VE ARACIN DEVRİ

Aracın ihalesi üzerinde kalan şahıs Belediyece yapılacak tebligat sonucu araç bedelinin tamamını 5 gün içinde Belediyeye peşin olarak yatırıp Noter kanalı ile satış yapıldıktan sonra araçlar teslim edilecektir. Aksi takdirde teminatı irat kaydedileceği gibi ikinci bir ihaleden kaynaklanan fiyat farkları alıcıya aittir. Araç bedelinin tamamı ödenmeden araç devir yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

a-Belediye aracın satışından dolayı herhangi bir fatura vermeyecek olup, sadece tahsilat makbuzu verecektir.

b-İhaleye iştirak edecek geçici teminatını yatıran alıcılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

c-İstekliler mesai saatleri içinde aracı İmranlı Belediyesinde görebilir, her türlü bilgi ve şartnameyi Belediye Mali Hizmetler servisinden ücretsiz temin edebileceklerdir.

d-Bu ihaleden doğabilecek anlaşmazlıkların halline İmranlı Mahkemeleri ve icra daireleri salahiyetli olup, Belediye bu konuda masraf kabul etmeyeceği gibi tüm ücretler alıcıya aittir.

e-İhaleden önce ve sonra ihaleden çekilen, vazgeçen iştirakçilerin yatırmış oldukları teminatları Belediyemizce irat kaydedilecektir.

f-Araçlar mevcut hali ile ihaleye çıkarılmış olup, alıcı harhangi bir şikayet, ilave tamirat veya hak talebinde bulunamaz.

g- Araç bedeli peşin ödenemediği durumda teminat mektubu ibraz edilecek olup, araç teslim edilmeyecektir.

h- Posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

AK Parti Milletvekili Aday Adaylarının İmranlı Belediyesi Ziyaretleri

AK Parti Milletvekili Aday Adayları İmranlı Belediye Başkanlığına ziyarette bulunarak hem kendilerini tanıttılar hem de bilgi alışverişinde bulundular.

Aralarında Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Doç. Dr. Hüseyin Yılmaz'ında bulunduğu AK Parti Milletvekilleri Aday Adaylarının ziyaretleri sırasında ilçe sorunları da konuşuldu.

Sayfa 1 / 3

  • «
  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Sonraki 
  •  Son 
  • »
ginseng | jet grout | izolasyon | mali müşavir | Sürücü Kursu |paslanmaz |bal ürünleri kekik balıi istanbul özel honda servisi leather label manufacturerbaşakşehir tadilat elektrik su doğalgaz boya badana laminant parke